Attraktiva stadsmiljöer!

En bra och funktionell design skapar värde i stadsmiljön. Det inspirerar och berikar.
Och det bidrar till att skapa attraktiva stadsmiljöer som är till för att användas.

Vi på VEKSØ strävar efter att skapa eleganta och funktionella designslösningar med hög kvalitet
för folk som vill använda staden och njuta av stadsmiljön – kanske från en bänk i parken på en
solskensdag, i lä för regnet vid en busshållplats eller när cykelturen är slut och cykeln ska parkeras.

Våra städer utvecklas hela tiden. Det samma gör livet i staden och det sätt vi använder stadsmiljön.
I nära samarbete med designers och arkitekter utvecklar VEKSØ löpande nya produkter med nya
funktioner, i nya material med nya former och ny teknik.

Vår målsättning är ”Enriching urban life” – d.v.s. att berika det liv som utspelas där människor
färdas och möts.

Denna katalog för stadsmiljöinventarier och cykelrelaterade produkter är en del av en samlad
åtkomst till stadsmiljön och livet i staden.

Belysningskatalog - för inom- och utomhusbelysningar.
Value-katalog - med speciellt utvalda, populära och genomprovade VEKSØ-produkter till ett fast, lågt pris.
VEKSØ VALUE-produkterna uppträder också med en tydlig märkning i stadsmiljökatalogen.
 

    ...